We use cookies on our website to improve sour user experience and provide zoo with additional functionality on the site. Read more about cookies.

Vzdrževanje in upravljanje IT sistemov

 

Informacijskih sistemov ni dovolj le zgraditi, nujno jih je tudi redno vzdrževati in upravljati. Sprotno je potrebno odpravljati morebitne napake, skrbeti za redno nameščanje popravkov, odstranjevati odvečno kodo kot so virusi, črvi, vohunsko programje in drugi neželjeni in škodljivi programi. Potrebno je izvesti ukrepe za zaščito pred virusi in neželjeno pošto (spam), ter pred napadi z intenreta. Vire omrežja je potrebno sprotno nastavljati tako, da so ustrezne storitve na voljo uporabnikom v točno določenem obsegu in kakovosti. Skrbeti je potrebno za nemoten pretok podatkov po omrežju, preverjati zasedenost kapacitet, izvajati varnostno politiko in početi še cel kup drugih zapletenih postopkov.

Velika podjetja imajo v ta namen IT oddelke, ki pa si jih manjša in srednja podjetja ne morejo privoščiti. Zaradi kompleksnosti postopkov in specifičnih znanj potrebnih za omenjena opravila je manjšim in srednjim podjetjem ekonomsko neupravičeno zaposlovanje tovrstnih specializiranih strokovnjakov, ker bi bili preslabo izkoriščeni. Zato je oddaja tovrstnih storitev zunanjemu izvajalcu ali s tujko »outsorcing« najugodnejša rešitev.

Podjetje Minicom s timom strokovnajkov svojim strankam zagotavlja kakovostno upravljanje varnosti omrežij na visokem nivoju vrsto let. Upravljanje omrežij vršimo na osnovi sklenjenih pogodb, kjer na osnovi potreb in želja stranke dogovorimo obseg upravljanja in odzivni čas.  

Minicom d.o.o.
Čopova 28, 9000 Murska Sobota