We use cookies on our website to improve sour user experience and provide zoo with additional functionality on the site. Read more about cookies.

Programska rešitev Gostilna

 

Glavna naloga gostincev je zadovoljiti gosta s popolno storitvijo. V lokalih imamo lahko vrhunsko postrežbo z vrhunsko hrano in pijačo, vendar se gost ne bo počutil dobro, če na koncu dobi račun, na katerem mu ni jasno razvidno, za kaj daje denar.

Poleg tega obstaja vedno večja potreba po nadzoru osebja, kajti sam osebni nadzor ne zadošča. Lastnik gostinskega objekta ima važnejša opravila, kot pa je stalno sledenje osebju. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti podatke tudi za državne organe in seveda sebi, da si olajšamo odločanje. Prav to je osnovno vodilo naše ponudbe. Naša skupina ime večletne izkušnje na področju gostinstva in vodenja evidenc v gostinstvu. V okviru skupine imamo trenutno dva gostinska lokala, kjer sprotno testiramo naše nove rešitve, pohvalimo pa se lahko z več kot 100 instalacijami gostinske programske opreme v raznih konfiguracijah. Prav tako intenzivno sodelujemo z računovodskimi servisi, ki so tudi koristen vir informacij in napotkov za razvoj programske opreme.

GASTRONOMIJA

Program gastronomije je namenjen vodenju gostinskega lokala ali hotela. 
  
Osnovni podatki (nabava in poraba materiala v lokalu), ki jih potrebujemo za nemoteno delo, so vsebovani v programu materialnega poslovanja (WCENT).

Najpomembnejši del programske opreme gastronomije je rešitev dela na prodajnem mestu. Program omogoča delo z delovnimi postajami ali računalniškimi blagajnami.

Vodji lokala omogoča nadzor nad natakarji ter porabo prehrambenih proizvodov in pijač.

Programski paket gastronomije vsebuje dva medsebojno povezana modula in sicer:

Blagajniško poslovanje:

 • vnos naročila 
 • storniranje naročila
 • izdaja računa (lahko tudi ločen račun za eno mizo) 
 • vodenje delovnih  ur za natakarje 
 • izpisi:
  • promet po urah 
  • promet po natakarjih 
  • stanje po natakarjih 
  • stanje v blagajni 
  • naročila brez  računa 
  • dnevnik dela 
  • pregled prodaje po strankah.

Materialno poslovanje:

 • šifranti (npr.  natakarji,   izdelki,  normativi, dobavitelji, skupine izdelkov, načini plačila ...) 
 • izpisi (zaloga  po  stroškovnih mestih, izpis materiala po dokumentih,  prodaja  po stroškovnih mestih, izpis stanja po vrstah plačila, izpis prodaje po natakarjih) 
 • vnos  dokumentov  (zahtevki, računi, prevzemnice) 
 • popravki.

Fakturiranje:

Modul, ki omogoča izdajati sprotne ali terminske račune za davčne zavezance.

Minicom d.o.o.
Čopova 28, 9000 Murska Sobota