We use cookies on our website to improve sour user experience and provide zoo with additional functionality on the site. Read more about cookies.

Programska rešitev Vstopnica

 

Družina programov Minicom »VSTOPNICA«

je namenjena vsem, ki vršijo prodajo vstopnic z določenim sedežnim redom ali brez njega. Omogoča enostavnio in hitro prodajo vstopnic na blagajni ali internetu, ter preprost pregled stanja prodanih, rezerviranih in prostih sedežev v dvorani.

Družina programov »Vstopnica« je sestavljena iz programskih paketov:

 • Vstopnica - Obiskovalec (prodaja vstopnic brez sedežnega reda in vnosa dogodkov)
 • Vstopnica - Prireditve (prodaja vstopnic brez sedežnega reda)
 • Vstopnica - Kino (prodaja vstopnic s sedežnim redom)
 • Vstopnica - Gledališče (prodaja vstopnic in abonmajev s sedežnim redom)

Družina programov omogoča:

 • prodajo vstopnic in abonmajev,
 • tiskanje vstopnic in potrdil,
 • rezervacijo vstopnic in abonmajev, 
 • vnos predstav, terminov in prireditev,
 • vnos abonmajev vezanih na predstave in termine,
 • izdelavo analiz.

Program deluje na podatkovni bazi »Microsoft SQL Server«.

Prodaja vstopnic

V oknu za prodajo vstopnic izbiramo predstave in termine preko seznama. Za vsak termin predstave se vodijo tipi cen iz šifranta, ki se izbirajo preko seznama oz. s pomočjo hitre tipke. Vsak označen sedež črpa ceno iz cenika, glede na tip cene. V oknu se izpisuje število prostih, rezerviranih in prodanih sedežev. Na podlagi dejanske sheme dvorane, označujemo sedeže za prodajo vstopnic na enega ali več tipov plačil (npr. kupec plača delno z gotovino, delno s plačilno kartico). Ob prodaji sedeža se avtomatsko izpišejo vstopnice in po potrebi tudi račun. Na vsak prodan sedež je možno vezati kupca. Ta lastnost omogoča izvajanje marketinških akcij, kot recimo gratis vstopnica ob nakupu določenega števila vstopnic. Omogočena je tudi predprodaje vstopnic s predprodajno ceno.

Prodaja abonmajev

V oknu prodaja abonmajev, na podlagi dejanske sheme dvorane, označujemo sedeže, ki se ob prodaji označijo v vseh terminih abonmaja. Za vse abonmajske termine je možno v primeru prostih sedežev prodajati tudi redne vstopnice. Cena abonmaja se prenese iz cenika, ki je določen ob vnosu abonmaja. Na abonmajski sedež je možno vezati abonenta iz šifranta. Program ponuja možnost izpisa abonmajskih izkaznic.

Prodaja prireditev

V oknu prodaje prireditev prodajamo vstopnice brez sedežnega reda. Pri prodaji izberemo število vstopnic, tip cene (redna, študent, senior, ...), način plačila (gotovina, kartica, račun,...) in enostavno prodamo vstopnice. Pri prodaji se avtomatsko izpišejo vstopnice in po potrebi tudi račun. Število vstopnic za prodajo je lahko omejeno, kar določimo ob vnosu prireditve.

Rezervacije vstopnic in abonmajev

V oknu rezervacije vstopnic in abonmajev preko dejanske sheme dvorane in izbora predstave oz. abonmaja se označi rezervirani sedež. Vsak rezerviran sedež oz. sklop sedežev je vezan na naziv rezervacije. Omogočeno je brisanje ali delno storniranje rezervacije, pri čemer se rezervirani sedeži ustrezno sprostijo. Omogočen je pregled in izpis rezervacij po različnih kriterijih (po nazivu, datumu, predstavah, terminih,...).

Vnos predstav in termninov

V oknu vnosa predstav in terminov se vnašajo podatki o predstavi in terminih. Možen je vnos naziva, datuma, ure, dolžine, izvajalca, predvidenih skupnih stroškov, minimalne cene, stopnje DDV in drugih podatkov predstav. Vsaka predstave ima lahko enega ali več terminov. Na posamezni termin vežemo cenik, ki ga je možno spreminjati, tudi ko je predstava že v procesu prodaje in so sedeži rezervirani.

Vnos abonmajev

V oknu vnosa abonmajev se vnašajo podatki o posameznem abonmaju: naziv, cene iz cenika, predvideni stroški, stopnja DDV... . V abonma dodajamo termine predstav, katere je možno dodajati (vezati) tudi takrat, ko je abonma že v prodaji. Pri tem program ob dodanih terminih sam označi že prodane abonmajske sedeže.

Vnos prireditev

V oknu vnosa prireditev se vnašajo podatki o prireditvi: naziv, datum, ura, lokacija, cene iz cenika, predvideni stroški, stopnja DDV, število prostih vstopnic.

Analize

Program omogoča izpis:

 • zaključka dnevne blagajne,
 • poročila izdanih računov v določenem obdobju,
 • analiz prodaje po predstavi, terminu, abonmaju, prireditvi,
 • analiz realizacije po predstavi, terminu, abonmaju, prireditvi.

Vse izpise in analize je mogoče prilagoditi potrebam naročnika.

Modul »blagajniški monitor za stranke«

Ta modul omogoča priključitev dodatnega monitorja na blagajniški računalnik, ki prikazuje kupcu vstopnice shemo dvorane in njeno trenutno zasedenost. Tako lahko kupec na prodajnem okencu spremlja zasedenost dvorane in si izbere najljubši prosti sedež.

Modul »informativni zaslon«

Modul omogoča priključitev dodatnega prikazovalnika, ki poleg sheme dvorane in njene trenutne zasedenosti lahko prikazuje še dodatna obvestila, kot so spored, reklamna sporočila ipd. Prikazi se lahko izmenjujejo v različnih intervalih ali pa nastavljeno statično želeno vrsto prikaza. 

Sistemske zahteve:

 • Operacijski sistem: Microsoft Windows 7, 8, 10 
 • Ločljivost: 1024x768 ali višje
 • Prostor na disku: 1GB
 • Konfiguracija računalnika: enaka zahtevam Windows 7, 8, 10
 • Tiskalnik: POS tiskalnik za tiskanje kart in računov

Pri modulu »blagajniškega monitorja za stranke« je potrebna grafična kartica z dvema izhodoma in možnostjo razširjenega namizja.

»Delovanje Zavoda za kulturo in promocijo Lendava je v veliki meri odvisno od odziva strank na naše programe in seveda njihovo zadovoljstvo. S programom VSTOPNICA smo v Zavodu za kulturo in promocijo Lendava pridobili predvsem v smislu hitrega in natančnega pregleda stanja prodanih, rezerviranih oziroma še prostih mest, z uporabo tega programa ne prihaja do podvajanja prodaje istega sedeža in tudi sicer je program izredno priporočljiv za tiste, ki želijo imeti ažurno, hitro in brezhibno prodajo vstopnic oziroma pregled nad stanjem le-teh.«

Tanja Šimonka, direktorica

Minicom d.o.o.
Čopova 28, 9000 Murska Sobota